Νεα

Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε το τριετές πρόγραμμα (2012-2015) «Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης»

Περισσότερα...

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας»

Περισσότερα...

smile-logo

Ολοκληρώθηκε η «Μελέτη Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στο Ρ. Πλατανιά, στην Περιοχή που επηρεάζεται από το Μικρό Υδροηλεκτρικό (ΜΥΗΕ) στη θέση Αργύρι»

Περισσότερα...