ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

Γεωργικές μελέτες
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση εδαφουδατικών πόρων στην υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ, 2015.
  • Γεωργική Μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ Αχελώου, 2003.
  • Γεωργοτεχνική μελέτη αρδευτικού έργου Ποταμών Δράμας. Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ, 2000.
  • Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο Ν. Μαγνησίας (με τον Καν. 2078/EOK). ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΩΦΩΝ, 1998.
  • Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο Ν. Μαγνησίας (με τον Καν. 2078/EOK). ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, 1998.
  • Γεωργική μελέτη για την οικονομική σκοπιμότητα των έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία. ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998.
  • Μελέτη ίδρυσης Δημοτικών Σφαγείων στη Νεάπολη Λασιθίου. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 1997.
  • Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο Ν. Μαγνησίας (με τον Καν. 2078/EOK). Χ. ΜΠΕΣΑΣ, 1997.
  • Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στο Ν. Μαγνησίας (με τον Καν. 2078/EOK). Μ. ΔΟΥΚΑ, 1997.