ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

  • Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής παρατηρητηρίου και υποδομών επιτήρησης στον οικισμό Ολυμπιάδα Κορινού Πιερίας. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ, 2015.
  • Μελέτη σήμανσης με πληροφοριακές πινακίδες σημαντικών στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος στην εγγύς περιοχή του οικισμού Ολυμπιάδα Κορινού Πιερίας. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ., 2015.
  • Μελέτη περιηγητικών, ποδηλατικών και θεματικών διαδρομών επισκεπτών οικισμού Ολυμπιάδας Κορινού Πιερίας. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ., 2015.
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
  • Μελέτη Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην περιοχή οικισμού Ολυμπιάδας Κορινού. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ., 2015.
  • Μελέτη ανάδειξης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας χώρου & εγκαταστάσεων στην περιοχή Πλανητέρο Καλαβρύτων. ΕΝΩΣΗ ΜΥΛΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙΒΩΝ & ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 2015.
  • Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης & ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου). Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, 2015.
  • Χαρτογράφηση δικτύου μονοπατιών Δήμου Αχιλλείων στα πλαίσια Προγράμματος LEADER PLUS 2000-2006. ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2008.
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση τρίγλωσσης ενημερωτικής έκδοσης και θεματικών χαρτών Δήμου Αχιλλείων στα πλαίσια Προγράμματος LEADER PLUS 2000 - 2006. ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2008.
  • Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξης σπηλαίου Δικταίο Άντρο στην Κρήτη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1995.