Η Εταιρεια

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΒΑΒΙΖΟΣ ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ECO-CONSULTANTS S.A .» ιδρύθηκε το 1992.
Tα βασικά στελέχη της εταιρείας δραστηριοποιούνταν στον τομέα των μελετών περιβάλλοντος από το 1979, συμμετέχοντας στην εταιρεία «Μελέτες Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος - ΜΕΠΠ ΕΠΕ » ενώ από το 1984 και μέχρι το 1992 διατηρούσαν ατομικά γραφεία μελετών εκπονώντας πλήθος μελετών, κυρίως περιβαλλοντικών, για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα η εταιρεία ECO-CONSULTANTS S.A. είναι ένας δυναμικός οργανισμός παραγωγής μελετών και ερευνών, ο οποίος στηρίζεται στην οργανική συνεργασία έμπειρων μελετητών διαφορετικών ειδικοτήτων και στην πιο σύγχρονη τεχνική υποδομή.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν υπερεικοσαετή εμπειρία, έχουν από κοινού συμμετάσχει στην εκπόνηση πληθώρας μελετών και η μακροχρόνια συνεργασία τους έχει καθιερώσει συγκεκριμένες αλληλουχίες εργασιών, επικοινωνίας και κατανομής αρμοδιοτήτων.

 

Η εταιρεια:

  • Είναι καταχωρημένη στο μητρώο Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ.
  • Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (αρ. μητρώου ΕΒΕΑ 318285-241).
  • Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Euroreso, από το 1999, με έδρα τη Ρώμη Ιταλίας, με τους οργανισμούς του οποίου συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις.
  • Έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρησης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 

τεε εβεα euroreso