ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

   • Τεχνικο-οικονομική προμελέτη μονάδας επεξεργασίας και τυποποποίησης αλιευμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2012.
   • Τεχνικο-οικονομική προμελέτη ιχθυοκαλλιέργειας στον όρμο Παλιόβαρκα Δ. Ανακτόριου Ν. Αιτ/νίας. Δ. ΤΖΕΦΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ, 2012.
   • Τεχνικο-οικονομική προμελέτη ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Κακόβραχος, Δ. Ανακτόριου Ν. Αιτ/νίας. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., 2012.
   • Τεχνικο-οικονομική προμελέτη ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Γελάδα, Δ. Ανακτόριου Ν. Αιτ/νίας. ΣΚΟΡΠΙΟΣ Ο.Ε., 2012.
   • Έκθεση Σκοπιμότητας & Εκτίμηση Κόστους-Οφέλους για τη δημιουργία ιχθυαγοράς στον αλιευτικό λιμένα Στυλίδας. Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 2009.
   • Ανάπτυξη και Προστασία υδατοκαλλιεργειών σε λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ιόνιων νήσων. Δ. ΤΣΑΜΗΣ - Κ. ΜΑΝΤΕΣ Ο.Ε., 2007-2008.
   • Μελέτη Χωροθέτησης Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας και Οστρακοκαλλιέργειας στο Ν. Πρέβεζας. Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 2006-2007.
   • Σχεδιασμός παραγωγικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής και ανάπτυξης θαλάσσιων πολυχαίτων σε δεξαμενές στις ακτές του Ν. Πιερίας. Μ. ΛΙΑΚΟΣ 2006.
   • Σχεδιασμός πιλοτικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής και ανάπτυξης θαλάσσιων πολυχαίτων σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις στον Αμβρακικό κόλπο. ΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε., 2004.
   • Καθορισμός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στο Θερμαϊκό Κόλπο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 2004.
   • Η πολιτική ενίσχυση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην ελληνική περιφέρεια για την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 2003.
   • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου στο Νότιο Αμβρακικό. ΔΕΛΛΑΣ, 2003.
   • Μελέτη διασφάλισης της ελευθεροεπικοινωνίας των υδρόβιων σπονδυλωτών κατά μήκος του ποταμού Αχελώου. ΥΠΕΧΩΔΕ (Ανάδοχος: Eco-Consultants SA,ΥΔΡΟΔΟΜΗ-Θ.ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ), 2000.
   • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου & εγκαταστάσεων συσκευασίας και διακίνησης αλιευμάτων στην Πρέβεζα. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2001 & 2002 & 1998.
   • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου στη θαλάσσια περιοχή Μενιδίου Ν. Αιτ/νίας. SEVEN SEAS S.A., 2001.
   • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου & εγκαταστάσεων συσκευασίας και διακίνησης αλιευμάτων στον Αμβρακικό κόλπο. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ,1999 & 1998.
   • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων συσκευασίας και διακίνησης αλιευμάτων στην Αργολίδα. ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΕΓΕ, 1998.
Μελετες Υδατοκαλλιεργειων
  • Σχεδιασμός χερσαίου ιχθυοτροφείου πέστροφας στον Τρυφό N.Αιτ/νίας. ΥΔΑΤ/ΓΕΙΕΣ ΝΗΣΣΑΣ ΕΠΕ, 1998.
  • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου στη νήσο Κέα. ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.,1997.
  • Σχεδιασμός χερσαίου ιχθυοτροφείου στη Θεσπρωτία. ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε., 1997.
  • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΛΩΡΙΔΑΣ Α.Ε.,1997.
  • Σχεδιασμός χερσαίου ιχθυοτροφείου σολωμού και πέστροφας στην Κλειτορία Ν. Αχαίας. Κ. ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, 1997.
  • Σχεδιασμός χερσαίου ιχθυοτροφείου χελιών στην 'Αρτα. Γ.Σ.ΤΣΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,1996.
  • Σχεδιασμός πλωτού ιχθυοτροφείου στην Αρκαδία. ΑΡΓΩ Μ. ΡΟΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, 1995.
  • Αλιευτική μελέτη ιχθυοτροφείου λιμνοθάλασσας Βουρκάρι Αττικής. ΔΕΠΑ Α.Ε.,1995.
  • Ειδική Χωροταξική-Διαχειριστική Μελέτη ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Β.Κ.1957 Δημοσίο Ακινήτου Αγ.Τριάδος Φθιώτιδος. Κ.Ε.Δ. ΑΕ.,1995.
  • Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης λίμνης Καϊάφα Ν. Ηλείας. ΕΤΒΑ Α.Ε.,1992.
  • ΜΠΕ για τα έργα ανάπτυξης λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤ/NIAΣ, 1990.
  • Προσδιορισμός των κατάλληλων περιοχών της χώρας για υδατοκαλλιέργειες στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Κυκλάδων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 1988.
  • Μελέτη ιχθυοκομικής αξιοποίησης ταμιευτήρων λίμνης Κάρλας. Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός "H ΚΑΡΛΑ", 1987.
  • Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνοθαλασσών Μακεδονίας- Θράκης. ΕΛΚΕΠΑ 1986.