ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

Μελετες Επεξεργασιας αποβλητων
 • Προσδιορισμός δυναμικού οργανικών αποβλήτων στη Βορειοδυτική Ελλάδα για την ενεργειακή τους αξιοποίηση. ΚΟΝΔΩΡ ΑΕ, 2011.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υπολειμμάτων ζώων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κομοτηνή. VIVARTIA AE, 2007.
 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υπολειμμάτων Ζώων στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης. Α. ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Ε., 2007.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υπολειμμάτων ζώων στη ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2007.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κομοτηνή. VIVARTIA A.E., 2007.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ξενοδοχείου 60 κλινών στην Κρυάνη, Δήμου Ασωπού Λακωνίας. ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΦΑΚΙΟΛΑΣ, 2007.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ξενοδοχείου στο Καρπενήσι, Δ.& Γ. ΦΑΡΜΑΚΗ, 2005.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων camping στο Ν. Ηλείας. Μ. ΦΛΙΓΚΟΣ, 2003.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης δημοτικών λυμάτων Κοινότητας Περιβολίου. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, 2003.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας & διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας αλιευμάτων στη ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2002.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων βαφείου – φινιριστηρίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ, 2002.
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων Δήμου Αχιλλείων. ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2001.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής επίπλων γραφείου στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, 2001.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού στη Ρόδο. SIMI FISH A.E., 2000.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης δημοτικών λυμάτων Κοινότητας Αβδέλλας. ΚΟΙΝ. ΑΒΔΕΛΛΑΣ, 2000.
 • Μελέτη εντοπισμού κατάλληλου χώρου για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων και χώρου διάθεσης των υπολλειμμάτων της επεξεργασίας. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 1999.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σφαγείου Δήμου Αλοννήσου. ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, 1999.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων σφαγείου Νεάπολης Λασιθίου. Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 1999.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού στην Κάλυμνο. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.-FAMILY AE, 1998.
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων Ζακύνθου. Ν.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 1998.
 • Σύστημα Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων Βιοτεχνικού Πάρκου στη Θεσπρωτία. ΚΟΙΝ. ΓΚΡΙΚΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 1997.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Γ.Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 1997.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ξενοδοχείου, Χ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, 1997.
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων Κορίνθου. ΔΕΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 1997.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης δημοτικών λυμάτων Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ, 1996.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στη Θεσπρωτία. ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΕ, 1996.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχονται στα οικιακά απορρίμματα. ΕΣΔΚΝΑ, 1995.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων λιμανιού και μύλων στο Ν. Μαγνησίας. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ, 1995.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βιομηχανίας παραγωγής αμύλων στην Αθήνα. ΑΖΕΛ Α.Β.Ε,1994.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στη Μυτιλήνη. KALLONI SEA FARM A.B.E.E, 1994.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χημικής βιομηχανίας στην Αθήνα. COLGATE PALMOLIVE HELLAS A.B.E.E, 1994.
 • Προσδιορισμός νοσογόνων παραγόντων στη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων. ΕΣΔΚΝΑ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στη Βοιωτία. ΧΕΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΑΕ,1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς. ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΕ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού στο Ν. Ηλείας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στο Ν. Θεσσαλονίκης. JOHN'S FISH FARM ΑΕ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού στο Ν. Ηλείας. ΕΤΒΑ ΑΕ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στο Ν. 'Αρτας. Γ.Σ.ΤΣΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ,1993
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στη Ρόδο. Α.ΛΑΧΑΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ, 1993.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ, 1992.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων χερσαίου ιχθυοτροφείου στο Ν. Πιερίας. Μ. ΛΕΩΝΙΔΗΣ - Μ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΕΠΕ, 1992.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ξενοδοχείου στο Ν. Ηλείας. Α. ΦΛΙΓΚΟΣ, 1992.
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού στο Ν. Ευβοίας. ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΕ, 1992.ω
 • Σχεδιασμός συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης δημοτικών λυμάτων Κοινότητας Παλαιοκάστρου Κέρκυρας, 1992.
 • Μελέτη εφαρμογής συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κοινότητας Μπενιτσών Κέρκυρας ,1992
 • Μελέτη εφαρμογής συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κοινότητας Αγίου Μάρκου Κερκύρας,1992
 • Μελέτη εφαρμογής συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Λευκκίμης Κέρκυρας,1992