ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

 • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) των οικισμών Μύρινας, Πλατύ, και Μούδρου του Δ. Λήμνου. Δ. Λήμνου, 2021.
 • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) Δ.Κ. Μυτιλήνης και Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας, Ταξιαρχών. Δ. Λέσβου. Δ. Λέσβου, 2020.
 • Υλοποίηση Σχεδίου  Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) Δήμου Σάμου. Δ. Σάμου, 2020.
 • ΤΕΠΕΜ προσβάσεων στην αιγιαλιτιδα ζώνη οικισμού Ολυμπιάδας Κορινού. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ., 2015.
 • ΤΕΠΕΜ έργων διαχείρισης ομβρίων οικισμού Ολυμπιάδας Κορινού. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ, 2016.
 • Μελέτη οριοθέτησης και προστασίας αμμοθινών οικισμού Ολυμπιάδας Κορινού. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ, 2015.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση εδαφουδατικών πόρων στην υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ, 2015.
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σχέδιο έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Αιτωλοακαρνανία» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΥΠΕΚΑ, 2014.
 
 Αλλες Περιβαλλοντικες Μελετες
 
 • Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης & ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου). Π. Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, 2012-2015.
 • Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Προδιαγραφές Οδηγίας 2000/60/ΕΚ). ΥΠΕΚΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (Ανάδοχος: ΕΝΜ ΑΕ, ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ, Λ.ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ, Η. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, ENVIROPLAN Α.Ε., ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ ΑΕ, ΒΑΒΙΖΟΣ-ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΕ, Φ.ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ), 2012-2015.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας Χημείου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, 2012-2013.
 • Υπηρεσίες «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού για το έργο COLECOMAN» (INTERREG III A’ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000 – 2006). ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A. - Ελληνικά Δάση Ο.Ε.), 2008-2009.
 • Σύνταξη προδιαγραφών και απαιτήσεων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ΥΠΕΧΩΔΕ (Ανάδοχος: Εco-Consultants S.A., Παπαγρηγορίου Σπ., Παρασκευόπουλος Αλ., ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.), 2001.
 • Μελέτη οριοσήμανσης των ζωνών του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A, Ε. ΒΟΖΙΚΗΣ), 2001.
 • Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος με αντικείμενο την αποδελτιοποίηση των πηγών στους τομείς: Υδροκαλλιεργητικές μονάδες,
 • Πτηνοτροφικές και Κτηνοτροφικές Μονάδες, Εξορυκτικές Μονάδες. ΥΠΕΧΩΔΕ (Ανάδοχος: ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.), 2001.
 • Σχεδιασμός δικτύου ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος στο Ν. Βοιωτίας. METPLAST ΑΕ, 2001.
 • Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης (IPPC) των ελληνικών βιομηχανιών χαρτοπολτού, χάρτου και χαρτονιού , βαφείων -φινιριστιρίων υφασμάτων και δέψης δερμάτων. ΥΠΕΧΩΔΕ (Ανάδοχος: Eco-Consultants SA, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΠΕ), 1999.
 • Μελέτη καθαρισμού και αναβάθμισης των ακτών Ν. Χανίων. Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ, 1998.
 • Μελέτη καθαρισμού και αναβάθμισης των ακτών του Ν. Ρεθύμνης. Ν.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A., ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Ι., - ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ Η.), 1997.