ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

  • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ποιότητας πλωτών ιχθυοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων, δυναμικότητας 200 tn/έτος, στη νήσο Γαιδαρος Αταλάντης, ΠΕ Φθιώτιδας. ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Ε.Γ.Ε, 2014.
  • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) εργαστηρίου επεξεργασίας κρέατος, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας. Γ. ΞΩΝΑ, 2005.
  • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) συσκευαστηρίου αλιευμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2003.
  • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ποιότητας εταιρείας παραγωγής μονωτικών υλικών, στον Πειραιά. ΤΕΜΟΠ ΕΠΕ, 2004.
  • Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 πλωτού ιχθυοτροφείου στο Μενίδι Αιτ/νίας. SEVEN SEAS SA , 2003.
  • Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 πλωτού ιχθυοτροφείου στην Πρέβεζα. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΕΒΕ, 2003.
  • Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS βιομηχανίας επίπλων γραφείου στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, 2003.
  • Σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 εργοστασίου επίπλων γραφείου στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, 2001.