ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

  • Οργάνωση λειτουργίας 27 Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. ΥΠΕΧΩΔΕ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A., Enviroplan A.E., Σ. Καϊμάκη, Διάμετρος Ε.Π.Ε.), 2008-2015.
  • Σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ανάδοχος: Ελληνικά Δάση Ο.Ε. - Eco-Consultants S.A. - Υπόβαθρο Ο.Ε. - Σ. Τσακίρης - Σ. Πελεκάνης), 2011.
  • Σχέδιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του δέλτα του ποταμού 'Εβρου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A. - Ελληνικά Δάση Ο.Ε. -Υπόβαθρο Ο.Ε.), 2009-2010.
  • Σχέδιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής εκβολών και στενών ποταμού Αχέροντα. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Ανάδοχος: Eco-Consultants S.A. - Ελληνικά Δάση Ο.Ε. -Υπόβαθρο Ο.Ε.), 2008-2009.
Σχέδια Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχώνΣχέδια Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών