ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ενδεικτικά Έργα

  • SMILE: Δίκτυο για την Κοινωνική Ολοκλήρωση και την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας , 543164-LLP-1-2013-1-ES-KA2-KA2NW (2014-2016).
  • E-NLL: Never Late to Learn! «Ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις», 504632-LLP-1-2009-1-BG-GRUNDTVIG-GNW (2009-2012).
  • ENVIRONMENT – NET: Network for environmental training. Πρόγραμμα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Leonardo da Vinci, ES/03/B/F/NT 14909, (2003-2004).
  • OCTOPUS: Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου για την απόκτηση γνώσεων αντίληψης του περιβάλλοντος και διαμόρφωσης της συμπεριφοράς μέσω ενός Κέντρου Παροχής Ηλεκτρονικών Πληροφοριών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Socrates, 90120-CP-1-2001-1-Minerva-M, (2001-2003).
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απορρύπανση και διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. Leonardo da Vinci, I/96/2/0003/PI/II.1.1.a/CONT, 3, (2000-2001).
  • Senior Employees: Learning and Developing Competence. Πρόγραμμα για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των Εργαζομένων. Leonardo da Vinci, D/00/1/052209/PI/III.3.a/CONT, 4., (1999-2001).
  • Handling and Storing of Dangerous Goods. Πρόγραμμα για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών χειρισμού και αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών στους χώρους παραγωγής. Leonardo da Vinci, D/97/2/00369/PI/II.I.I.a/FPC, (1997-1999).
  • Εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα της Ελλάδας στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΜΑΣ (Council Regulation (EEC) No 1836/93). Leonardo Da Vinci, (1997-1999).
  • Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Πρόγραμμα FAO (1998).
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόγραμμα Euroform / Regiovoc, (1993).