Η Εταιρεια

Επιστημονικο δυναμικο
Με εμπειρια και κυρος

Το δυναμικό, το οποίο συγκροτεί τα πτυχία μελετών της εταιρείας, αποτελείται από έμπειρους μελετητές, με ειδικές σπουδές και αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, το οποίο απεικονίζεται σε 14 επιστημονικά βιβλία ορισμένα από τα οποία διδάσκονται σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε πλήθος εργασιών, που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και στον επιστημονικό τύπο.

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι η βιολόγος Κατερίνα Ζαννάκη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Τα βασικά στελέχη της εταιρείας, η εξειδίκευσή και η ειδικότερη εμπειρία τους είναι τα παρακάτω.

 

Κατερινα Ζαννακη, Βιολογος

     Θέση: Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

   Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών (ΕΚΠΑ 1978).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Τεχνικές της Περιβαλλοντικής Διάγνωσης Επιχειρήσεων - Κανονισμός EMAS (ΕΛΚΕΠΑ - VDAB Βελγίου 1992).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΛΚΕΠΑ - Β.Β.Ι Βρέμης Γερμανίας 1993).

   Ειδικά προσόντα:
Πτυχίο Μελετών τάξης Γ’ στην Κατ. 26 (Αλιευτικές Μελέτες) και στην Κατ. 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

   Ειδική Εμπειρία:
Θεωρητική και εφαρμοσμένη ζωολογία και υδροβιολογία, παρακολούθηση τύπων οικότοπων, χλωρίδας και πανίδας. Συντονισμός εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Συγγραφέας εγχειριδίων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και για την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΝΝΑΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ

     Θέση: Αντιπρόεδρος

   Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Γεωπονίας (Γ.Π.Α. 1990).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Τεχνικές της Περιβαλλοντικής Διάγνωσης Επιχειρήσεων - Κανονισμός EMAS (ΕΛΚΕΠΑ - VDAB Βελγίου 1992).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΛΚΕΠΑ - Β.Β.Ι Βρέμης Γερμανίας 1993).

   Ειδικά προσόντα:
Πτυχίο Μελετών τάξης Γ’ στην Κατ. 23 (Γεωργικές Μελέτες) και στην Κατ. 25 (Φυτοτεχνικές Μελέτες).

   Ειδική Εμπειρία:
Εκπόνηση γεωργικών, εδαφολογικών και φυτοτεχνικών μελετών, μελετών διασφάλισης ποιότητας κατά ΙΣΟ 22000, ISO 9001:2008, ISO 14001 και EMAS. Χρήση σχεδιαστικού λογισμικού (CAD) και λογισμικού συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας (GIS).Γιωργος Βαβιζος, Βιολογος

     Θέση: Γενικός Διευθυντής

   Εκπαίδευση:

 • Dr in Scienze Biologiche Università degli Studi di Stato di Messina (1972).
 • Certificato di Imprattichimento in chimica clinica e microbiologia. Instituto d‘Igiene, Università degli Studi di Stato di Bari (1975).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Τεχνικές της Περιβαλλοντικής Διάγνωσης Επιχειρήσεων - Κανονισμός EMAS (ΕΛΚΕΠΑ - VDAB Βελγίου 1992).
 • Εξειδίκευση Ανωτάτων Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΛΚΕΠΑ - Β.Β.Ι Βρέμης Γερμανίας 1993).

   Ειδικά προσόντα:
Πτυχίο Μελετών τάξης Γ’ στην Κατ. 17 (Χημικές Μελέτες) και στην Κατ. 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

   Ειδική Εμπειρία:
Θεωρητική και εφαρμοσμένη οικολογία, εφαρμοσμένα μαθηματικά, βιολογικές διεργασίες (συστήματα επεξεργασίας υγρών και στερεών δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων). Συγγραφέας εγχειριδίων βιολογικού καθαρισμού, περιβαλλοντικών μελετών, διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Συντονισμός εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Φρεντερικ Μπενταλι, Βιολογος Φυτοκοινωνιολογος

     Θέση: Διευθυντής Ερευνών

   Εκπαίδευση:

 • Maîtrise in Plant Biology Montpellier II (1980).
 • Postgraduate Diploma in Ecology Montpellier II (1982).
 • Dr in Physiology and Biology of organisms and population , Montpellier II (1987).
 • Specialization in aerial and satellite photogrammetry ENGREF-CEMAGREF Montpellier (1988).
 • Diploma in technology transfer management. ENSA Montpellier (1989).

   Ειδικά προσόντα:
Πτυχίο Μελετών τάξης Γ’ στην Κατ. 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

   Ειδική Εμπειρία:
Φυτοκοινωνιολογία, παρακολούθηση χλωρίδας, βλάστησης και τύπων οικότοπων, τηλεπισκόπιση και φωτοερμηνεία.

 

Κώστας Μπουκλάκος, Οικονομολόγος

     Θέση: Προϊστάμενος Τομέα Υποστήριξης

   Εκπαίδευση:

 • BSc Maritime Studies, London Guidhall University (2001).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ 2002).
 • Ελεγκτής περιβάλλοντος (ΙΕΚ ΜΕΤΡΟΝ, 2003).

   Ειδικά προσόντα:
Τεχνικο-οικονομικές αξιολογήσεις, οργάνωση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση επιχειρησιακών σχεδίων εκτέλεσης μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Νίκος Νέλλας, Περιβαλλοντολόγος

     Θέση: Μελετητής

   Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010)
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», ΕΜΠ (2012)

   Ειδικά προσόντα:
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υδατικοί πόροι, συστήματα επεξεργασίας λυμάτων & απορριμμάτων, διαχείριση-αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιοτριβείων. Πτυχίο Μελετών τάξης Β’ στην Κατ. 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Φιλία-Γεωργία Αλεξανδρίδη , Μηχανικός Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

     Θέση: Γραμματέας - Μελετητής

   Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων (2013)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές επιστήμες , έρευνα και εφαρμογές» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
 • Πρόγραμμα οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων (ΙΕΚ ΕΜ, ΤΕΕ ΑΕ, 2015)

   Ειδικά προσόντα:
Έρευνες πεδίου, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, οργάνωση λειτουργία επιχειρήσεων, κοινωνικοί οικονομικοί δείκτες