Νεα

Τον Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) της Δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου, του Δήμου Ευρυμενών Λάρισας, η οποία εμπίπτει εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ).