Νεα

Τον Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε το διετές πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας σε 2 αιολικά πάρκα της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS SA , στις θέσεις Παναγία Σουμελά Π.Ε. Βέρροιας και Ζωοδόχος Πηγή Π.Ε. Κοζάνης, τα οποία βρίσκονται πλησίον Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ).