Νεα

Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Τον Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της σύμβασης την οποία ανέλαβε η εταιρεία μας με ανάθεση απ’ την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ για το έργο «Δημιουργία παραθεριστικού οικισμού δεύτερης κατοικίας με την ονομασία «Ολυμπιάδα» στην παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού, Δήμου Κατερίνης. Ειδικότερα ολοκληρώθηκαν τα εξής :

  • Μελέτη επέκτασης βλάστησης σε περιοχές που εμπίπτουν σε προστατευόμενη περιοχή (ΖΕΠ), γύρω από τον οικισμό
  • ΤΕΠΕΜ προσβάσεων στην αιγιαλίτιδα ζώνη του οικισμού
  • Μελέτη οριοθέτησης και προστασίας αμμοθινών σε περιοχή ΖΕΠ.
  • Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής παρατηρητηρίου και υποδομών επιτήρησης
  • Μελέτη σήμανσης με πληροφοριακές πινακίδες σημαντικών στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος στην εγγύς περιοχή του οικισμού.
  • Μελέτη περιηγητικών, ποδηλατικών και θεματικών διαδρομών επισκεπτών
  • Μελέτη Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμα το Πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας.