Νεα

Τον Νοέμβριο του 2015, ολοκληρώθηκε το τριετές πρόγραμμα (2012-2015) «Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης», το οποίο ανέλαβε η εταιρεία μας με ανάθεση απ’ τον Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης.