Νεα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας»

Περισσότερα...

smile-logo

Ολοκληρώθηκε η «Μελέτη Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στο Ρ. Πλατανιά, στην Περιοχή που επηρεάζεται από το Μικρό Υδροηλεκτρικό (ΜΥΗΕ) στη θέση Αργύρι»

Περισσότερα...