Νεα

ennl

Ολοκληρώθηκε το διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο "Network for Promotion of Learning in Later Life" με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα GRUNDTVIG Multilateral Networks στο οποίο συμμετείχε και η εταιρεία μας.

Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση των καλύτερων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης ενηλίκων άνω των 55 ετών και οι οποίες καλύπτουν τομείς ενδιαφέροντος όπως εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, εκμάθηση ξένων γλωσσών, κηπουρικής, αγροτικών εργασιών, χειροτεχνημάτων, τεχνών, δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο όπως σπορ, πεζοπορίες, κοινωνική προσφορά κλπ.

Συντονιστής του Προγράμματος ήταν η εταιρεία ZNANIE με έδρα τη Βουλγαρία.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 26 οργανισμοί από 14 χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Τσεχία, Φιλανδία, Ελβετία, Λιθουανία, Ηνωμ. Βασίλειο και Ιρλανδία).

Από την Ελλάδα εκτός από την εταιρεία μας συμμετείχαν και οι οργανισμοί ΑΝ.ΚΑ., DIAN και ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ.

Περισσότερες πληροφορίες, για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.enll.eu.