Νεα

smile-logo

Τον Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε η «Μελέτη Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στο Ρ. Πλατανιά, στην Περιοχή που επηρεάζεται από το Μικρό Υδροηλεκτρικό (ΜΥΗΕ) στη θέση Αργύρι», με ανάθεση από την εταιρεία ENEL GREEN POWER HELLAS A.Ε. το οποίο εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Π.Ε. Καρδίτσας και Ευρυτανίας, σε περιοχή ΖΕΠ.