Νεα

Ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα

 

Η Ομιλία Γ. Βαβίζου στο 10ο Πανελλήνιο Συνεδρίο της ΠΕΒ το Σάββατο,19-11-2016, είχε θέμα «Νομικό καθεστώς προστασίας αυτοφυούς χλωρίδας, άγριας πανίδας και προστατευόμενων περιοχών. Αποτελέσματα εφαρμογής – απαιτούμενες τροποποιήσεις»  

ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΑΒΙΖΟΥ