Νεα

 

Το Άρθρο με τίτλο «Μέθοδος Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων σε κλίματα Τόπου Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» με συγγραφείς τους Frederic Bendali & Νικόλαο Νέλλα δημοσιεύθηκε, κατόπιν κρίσεως, στο διεθνές περιοδικό ''International Journal of Innovation and Applied Studies'', στο πεδίο Εφαρμοσμένης Έρευνας.

Το πλήρες κέιμενο είναι διαθέσιμο εδώ

Frederic Bendali & Νικόλαος Νέλλας, “Μέθοδος Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων σε κλίματα Τόπου Κοινοτικού Ενδιαφέροντος,” Διεθνές Περιοδικό Καινοτομίας & Εφαρμοσμένων Σπουδών, τομ. 17, αρ. 2, σελ. 548–555, Ιούλιος 2016.