Νεα

Σχέδίια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερα...