Νεα

smile logo

Mάρτιος 2016

6η Συνάντηση Εργασίας του προγράμματος SMILE

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμματος SMILE που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όχι μόνο διάφορα τεχνικά θέματα αλλά και θέματα σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων καθώς και με την προετοιμασία των εθνικών συναντήσεων για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στην κάθε χώρα

Ιανουάριος 2016

Ολοκληρώθηκε η συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση της κατάστασης των ολιγότερο ομιλούμενων γλωσσών (Situational Analysis). Οι εταίροι του SMILE θα μεταφράσουν το κείμενο σε 15 ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

Οκτώβριος 2015

15-16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SMILE στη Χαϊδελβέργη, στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν 4 Workshops που αφορούσαν την εκμάθηση γλωσσών α) στην αγορά εργασίας, β) από μειονεκτούσες ομάδες, γ) σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς και δ) στον τομέα της εκπαίδευσης. Στα workshops συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις εκμάθησης ξένων γλωσσών αναφορικά με το κάθε θέμα καθώς και η αξιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων και οι ευκαιρίες δικτύωσης.

 

Σεπτέμβριος 2015

Οι εταίροι του SMILE ολοκλήρωσαν τις Επισκοπήσεις για κάθε μία από τις 15 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

    Επισκόπηση για την Ελλάδα

 

Ιούνιος 2015

Οι εταίροι επέλεξαν τις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.smile-network.eu, είναι διαθέσιμες πάνω από 300 βέλτιστες πρακτικές από 34 χώρες και οι οποίες αφορούν 46 γλώσσες.

    Newsletter 2

 

Απρίλιος 2014

Το δίκτυο SMILE συγκροτείται από 20 οργανισμούς από 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταίροι συζητούν τις υπάρχουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών και διερευνούν τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες για την προώθηση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών.

    Newsletter 1

 

Μάρτιος 2014

Η εταιρεία μας συμμετέχει σε 3ετούς διάρκειας Πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο “SMILE: Δίκτυο για την Ένταξη στην Κοινωνία και στην Αγορά μέσω της Γλωσσικής Εκπαίδευσης”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Φυλλάδιο SMILE