Νεα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & το Πρόγραμμα Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στα αιολικά πάρκα 

Περισσότερα...

Ανανέωση ΑΕΠΟ αιολικού Πάρκου στον Αγ. Κύριλλο

Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Περισσότερα...