Νεα

Ανανέωση ΑΕΠΟ αιολικού Πάρκου στον Αγ. Κύριλλο

 

Ολοκληρώσαμε το Σχεδίο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης για τον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,3 MW στη θέση «Κύρτον», Δ.Κ. Οργάνης, Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.».