Νεα

αντιπλημμυρικα Ν Μάκρη

 

Στις 2/3/2017 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Δ/νσης Αντιπλημμηρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και Μεταφορών και της σύμπραξης των γραφείων: α) ΜΕΥΠ - Μελέτες Έργων Υποδομής και Περιβάλλοντος ΕΕ - Δημήτριος Σερμπής & Συνεργάτες ΕΕ, β) Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Β. ΜΠΑΛΗΣ ΟΕ, δ.τ. "Geotech", γ) IL-IS ΕΕ - Ι ΛΕΠΙΔΑΣ - Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ, δ) ΒΑΒΙΖΟΣ - ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕς ΕΡΕΥΝΕς Α.Ε., ε) HYDROMENT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., στ) ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ζ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ, Η) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει μελέτες υδραυλικών έρων, στατικές, συγκοινωνιακών έργων, Η/Μ έργων, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης, τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές περιβαλλοντικές και οικονομικές.