Νεα

Για την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας οργανώθηκε ημερίδα στη Λάρισα στις 26 Οκτωβρίου 2022, στο «Αμφιθέατρο ΓΕΩΤΕΕ» και για την Δυτική Θεσσαλία οργανώθηκε ημερίδα στα Τρίκαλα, στις 24 Οκτωβρίου 2022, στο «Πνευματικό κέντρο Δ. Τρικκαίων».

Στις ημερίδες παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, η Επιθεωρήτρια Εφαρμοσμένης Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωποι Περιφέρειας, των Περιφερειακών ενοτήτων, των μονάδων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, των Δασαρχείων δήμαρχοι και των Διευθύνσεων Δήμων και λοιπών υπηρεσιών, επίσης εκπρόσωποι Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, του ΤΕΕ, των ορειβατικών συλλόγων αλλά και ιδιώτες.

Σκοπός των ημερίδων ήταν η παρουσίαση του νομικού πλαισίου που διέπει την εκπόνηση της ΕΠΜ, της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, των βασικών παραδοχών και των προτάσεων τους για την επίτευξη της προστασίας του περιβάλλοντος που προσιδιάζει στις συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στις ημερίδες το κοινό και οι φορείς εκπροσώπησής του κλήθηκαν να καταθέσουν τεκμηριωμένες απόψεις επί του περιεχομένου της μελέτης. Οι απόψεις αυτές σχολιάστηκαν επιτόπου από το Μελετητή και θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της ΕΠΜ και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα θεσπίσει τα όρια αποτερματισμού των προστατευόμενων περιοχών και τους όρους και περιορισμούς που θα επιβληθούν για την εξασφάλιση της προστασίας τους από κοινού με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.