Νεα

Τέθηκε σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στη Θεσσαλία με διάρκεια ως τις 4 Νοεμβρίου 2022. Η δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ των περιοχών, φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα :

ΕΠΜ 4α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε.

ΕΠΜ 4β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας.

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε.

Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά την διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για την διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.