Νεα

Συμμετοχή στη Διαβούλευση ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400 kV

 

Η εταιρεία μας συμμετείχε σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε απ’ τον ΑΔΜΗΕ για παρουσίαση του έργου «Ε.Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας (EL) – Υ/Σ MaritsaEast 1 (BG) με στόχο την ενημέρωση του κοινού και τη συζήτηση του σχεδιασμού του με φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία αδειοδότησης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Η εταιρεία μας παρουσίασε την περιβαλλοντική διάσταση του έργου με εισήγηση της Κ. Ζαννάκη.