Νεα

EOA Σωρος ENEL Θράκη

 

Ολοκληρώσαμε την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του αιολικού πάρκου στη θέση "Σωρός", Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την από 29-06-2017, σύμβαση που υπογράψαμε με την ENEL GREEN POWER HELLAS SA.