Νεα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σε αιολικό πάρκο

 

Υπογράφηκε η σύμβαση για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «Αμόνι» Σαμοθράκης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε».