Βιβλια - δημοσιευσεις

Ενδεικτικά Έργα

 • ΜΠΕ υφιστάμενου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αράχθου 400/150kV, Σταθμού Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και επεκτάσεων τους. ΑΔΜΗΕ 2020
 • Μελέτη Περιβάλλοντος για τη Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΓΜ 150kV του Δ. Σερβίων - Βελβεντού και των ΓΜ 400kV στο Δ.Κοζάνης. ΑΔΜΗΕ, 2019
 • ΜΠΕ για τη διασύνδεση του Σ.Μ.Η.Ε. της νήσου Κρήτης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. μέσω Σ.Ρ., Αττική - Κρήτη (Κορακιά). ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ., 2018
 • ΜΠΕ Γραμμής Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης (400 kV), μήκους 30 km, από ΚΥΤ Νέας Σάντας (Ροδόπη) εως Maritsa East (Βουλγαρία) (ΑΔΜΗΕ, 2016).
 • Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση των έργων μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Προμαχώνα Σερρών στην Ηγουμενίτσα (Αγωγός South Stream). DIEM LtD, 2009.
 • ΜΠΧ & ΜΠΕ Δικτύων φυσικού αερίου ευρύτερης περιοχής Βόλου. ΔΕΠΑ ΑΕ,1996.
 
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μεταφορών ενέργειας καυσίμων χημικών ουσιών
 
2022

Πτηνά και Θηλαστικά. Μεθοδολογία Περιβαλλοντικών Μελετών.

Βαβίζος, Γ., Βερροιόπουλος, Γ., Ζαννάκη, Κ.
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη.
ISBN: 978-960-267-436-9
Περιεχόμενα2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής

Βαβίζος, Γ., Καραγιάννης Σ.
Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
ISBN:978-960-583-155-4.2017

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος

Βαβίζος, Γ., Καραγιάννης Σ.
Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
ISBN:978-960-583-154-7.2008

Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Βαβίζος, Γ., Βερροιόπουλος Γ., Μπενταλί Φρ.
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.2006

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ.
Έκδοση ΕΚΚΕ – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αθήνα.2003

Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βαβίζος Γ., Μερτζάνης Α.
Β’ Έκδοση - Συμπληρωμένη και τροποποιημένη
Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ. Αθήνα.2002

Έλεγχος Ποιότητας νερού

Ζαννάκη, Κ.
Επανέκδοση. Εκδόσεις ΙΩΝ. Αθήνα.2001

Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Βαβίζος Γ., Μερτζάνης Α.
Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ. Αθήνα
1996

Έλεγχος Ποιότητας νερού

Ζαννάκη, Κ.
Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
1995

Βιολογικός Καθαρισμός

Βαβίζος Γ.
3η Έκδοση, συμπληρωμένη και τροποποιημένη, 1.000 αντίτυπα, σελ.382, Αθήνα1990

Βιολογικός Καθαρισμός

Βαβίζος Γ.
2η Έκδοση συμπληρωμένη και τροποποιημένη 2.000 αντίτυπα, σελ.307 (έχει εξαντληθεί)
Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα.
1989

Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα - Οικονομική και Πολιτική προσέγγιση

Βαβίζος Γ., Ζαννάκη Κ.
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης βιβλίου του Ο.Ο.Σ.Α.
Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα.
1989

Η προστασία των δικαιωμάτων της βιοτεχνολογικής ευρεσιτεχνίας

Βαβίζος Γ., Ζαννάκη Κ.
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης βιβλίου του Ο.Ο.Σ.Α.
Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα.
1985

Βιολογικός Καθαρισμός

Βαβίζος Γ.
1.000 αντίτυπα, σελ. 220, έχει εξαντληθεί
Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα.
1985

Βιοτεχνολογία - Διεθνείς τάσεις και προοπτικές.

Βαβίζος Γ., Ζαννάκη Κ.
Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης βιβλίου του Ο.Ο.Σ.Α
Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα
 
 

Δημοσιευσεις – παρουσιασεις συνεδριων, ημεριδων

 1. Ιωαννίδου Θ, Βαβίζος Γ, (2015): Η κατανόηση της βιολογίας και η προστασία της φύσης, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η βιολογία στην εκπαίδευση», ΠΕΒ, Κατερίνη
 2. Βαβίζος Γ., Βερροιόπουλος Γ., Οικονόμου Θ (2014): Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ο προσδιορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», Συντονιστής: Γ. Βαβίζος, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Περιβάλλον & ο Άνθρωπος», ΠΕΒ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα.
 3. Μπενταλί Φρ. (2014): Προσιδιάζουσα μέθοδος αξιολόγησης των τύπων οικοτόπων και πρόβλεψης των τάσεων εξέλιξης τους στο ορατό μέλλον. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Περιβάλλον & ο Άνθρωπος», ΠΕΒ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα.
 4. Ιωαννίδου Θ., Ζαννάκη Κ. (2014): Προβλήματα και προοπτικές για τον προσδιορισμό της ορνιθοπανίδας στα πλαίσια των Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Οικότοπων και Ειδών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Περιβάλλον & ο Άνθρωπος», ΠΕΒ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα.
 5. Μπενταλί Φρ. (2013): Τύποι φυσικών οικότοπων της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Θερινό Σχολείο Βιολογίας «Βιοποικιλότητα: Νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση», Άνδρος 26-28/06/2013.
 6. Βιρβίλης Β., Χάρου Ε., Στεφούλη M., Μπενταλί Φρ., Παναγιωτόπουλος Π., Περαντώνη Σ. (2007): Εφαρμογή Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τη διανομή χαρτών περιβαλλοντικών μελετών. 8ο πανελλήνιο γεωγραφικό συνέδριο της ελληνικής γεωγραφικής εταιρείας. Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 7. Μπενταλί Φρ., Μαρμαμρινού Α. (2007): Το γνωστικό μοντέλο και η ταυτότητα των δυο πλευρών της Μεσογείου. Le modèle cognitif et l’identité des deux rivages de la Méditerranée. Les langages des cultures du territoire-Γεωπολιτισμικές γλώσσες. Allemandi & C. Torino (σε Γαλλικά και Ελληνικά).
 8. Περαντώνη Σ., Μπενταλί Φρ., Χάρου Ε., Μαρμαμρινού Α., Στεφούλη M. (2007): Ελληνική γεωγραφική ενότητα. Les langages des cultures du territoire-Γεωπολιτισμικές γλώσσες. Allemandi & C. Torino (σε Γαλλικά και Ελληνικά).
 9. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ. (2006): Οικολογική επιστήμη και νομικό καθεστώς προστασίας περιβάλλοντος. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα.
 10. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη , Κ. (2006): Προβλήματα σχεδιασμού μικρού μεγέθους συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας. Πορταριά Πηλίου 8-9 Απριλίου 2006. Πορταριά.
 11. Βαβίζος Γ. (2005): Κατάθεση γνώμης επί του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Αθήνα.
 12. Retalis A., Bendali F., Stefouli M., Charou H and Vavizos G. (2005): A new method appropriate in environmental impact assessment studies for natural environment land cover data elaboration. Proceeding of the 2005 IASME / WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development. Vouliagmeni, Greece, July 12-14 2005
 13. Ρετάλης, Α., Bendali F., Βαβίζος Γ., Βοζίκης Ε. και Πετρόγκωνας Ι. (2002) : Χαρτογράφηση φυσικών ενδιαιτημάτων στα πλαίσια μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αθήνα, 28/2- 1/3/02.
 14. Bendali, F., Spanidis, N., Vavizos, G. (2002): Μapping natural habitats for environmental impact assessments in Greece. Proceedings of the 6th Protection and Restoration of the Environment International Conference. Skiathos, Greece July 1-5 2002. Vol.1 pp. 539-547.
 15. Σπανίδης, N., Βαβίζος, Γ., Μπενταλί, Φρ., (2001): Εφαρμογή μεθόδων πολυπαραγοντικής ανάλυσης και G.I.S.: Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την βλάστηση στην περιοχή έργων εκτροπής Αχελώου. Ενδέκατη Συνάντηση Χρηστών Arc/Info. Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου 2001.
 16. Βαβίζος, Γ. (2001): Παρουσίαση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης των περιοχών Natura 2000 Ασπροποτάμου και Κερκέτιου όρους της Ν.Α. Τρικάλων. Αναπτυξιακή διημερίδα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Περτούλι Τρικάλων 12 & 13 Ιανουαρίου 2001. Περτούλι.
 17. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ., Γέροντας, Α. (1997): Αμβρακικός: Προστασία ή υπερπροστατευτισμός. 2ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη του Αμβρακικού. Ε.Μ.Π. Άρτα.
 18. Βαβίζος, Γ., Κεφαλλωνίτου, Σ., Μερτζάνης, Α. (1996): Τα ύδατα ως περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης της χερσονήσου της Μαγνησίας. Διεθνές Συνέδριο: Νερό - Αδιέξοδο; Ν.Α.Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
 19. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ. (1996): Κριτική θεώρηση των εκτιμήσεων για τις επιπτώσεις από τα έργα μερικής εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΕΩΤΕΕ: Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων - Εκμηχάνιση της Γεωργίας. Λάρισα.
 20. Vavizos, G. (1995): Environmental and Health Criteria for the Evaluation of E.I.A. of Smyrne’s Dum. 1st International Forum of Agroforia. University of Ege. Izmir (TR), 1995.
 21. Vavizos, G. (1995): Verification of the phytosociological distribution by means of sattelate images and G.I.S. for use in the E.I.A. studies of the great scale hydraulics works in Greece. 1st International Forum of Agroforia Lesbos (GR).
 22. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ. (1994): Προσδιορισμός του νοσογόνου παράγοντα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Διεθνές Συνέδριο: “Η διαχείριση των απορριμμάτων - Μια κρίσιμη περιβαλλοντική παράμετρος". Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Αθήνα.
 23. Vavizos, G. (1993): Aspects techniques de la politique grecque pour la protection de la mer. International Forum for the protection of Mediterranean Sea. L.C of Peirea. Peireas (GR).
 24. Βαβίζος, Γ. (1993): Προβλήματα και προοπτικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Διημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υπ. Παιδείας - ΕΛΚΕΠΑ. Πειραιάς.
 25. Βαβίζος, Γ., Καμιζούλης, Γ., Κεφαλλωνίτου, Σ. (1993): H λειτουργία των νοσοκομείων σε έκτακτες συνθήκες. Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας στα Σχολεία και Νοσοκομεία. Π.Ο.Υ. Αθήνα.
 26. Βαβίζος, Γ. κ.ά. (1993): Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεγάλων Οδικών Έργων - Μεθοδολογία και προβλήματα εκπόνησής τους. Διεθνές Συνέδριο HELECO 93. Τ.Ε.Ε. Αθήνα.
 27. Vavizos, G. (1993): Problems for Public Health caused by Sanitary Installations in Greece under Catastrophic Conditions. International Symposium for Public Health and Catastrophic Conditions. W.H.O. Athens (GR).
 28. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ., Μπαντέκας, Β (1992): 'Ενα μαθηματικό παράδοξο στην ανάπτυξη του D.Labrax. Διεθνές Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών. ΕΛΚΕΠΑ. Γιάννενα.
 29. Βαβίζος Γ. κ.ά (1992): Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων. Συνέδριο: “Περιβάλλον και Επιστήμες στο Τέλος του Αιώνα - Προβλήματα και Προοπτικές”. Κέντρο Ερευνών και Μελετών Διεπιστημονικής Προσέγγισης της Ανάπτυξης. Αθήνα.
 30. Βαβίζος, Γ.(1990): Αλληλεπίδραση Περιβάλλοντος-Υδατοκαλλιεργειών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Αθήνα.
 31. Βαβίζος, Γ. κ.ά. (1988): Σύγχρονες τάσεις για τη διαχείριση αστικών λυμάτων: απλές εγκαταστάσεις και ανάκτηση υδάτων. Διήμερη διεθνής συνάντηση: “Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες”. Τ.Ε.Ε, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Αθήνα.
 32. Vavizos G. (1988): Problems and perspectives for young farmers emerging from the application of biotechnology in the agricultural sector. International congress: “Rural youth - problems and perspectives”. Volos (GR).
 33. Vavizos, G., Dakas, A., Strouboulis, A., Psarudakis, L.(1988): Use of G.Complex algorithim in the C.A.D. design of Sewage Treatment Plants. International Congress of Environmental Technology. Francfurt (D).
 34. Βαβίζος, Γ., Κούκιος, Μ. (1988): Τυποποίηση εγκαταστάσεων για την αναερόβια επεξεργασία βεβαρημένων οργανικών αποβλήτων με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και ανάκτηση νερού. Διήμερη διεθνής συνάντηση: “Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος στις Ευρωπαϊκές και άλλες Μεσογειακές χώρες”. Τ.Ε.Ε, Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών. Αθήνα.
 35. Βαβίζος, Γ., Μπουρίτσας, Α. (1986): Αξιολόγηση επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Αθήνα.
 36. Βαβίζος, Γ. κ.ά. (1985): Εξοικονόμηση ενέργειας από τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Συνέδριο: Ήπιες μορφές ενέργειας. Α.Π.Θεσ/κης, Θεσσαλονίκη.
 37. Βαβίζος, Γ. κ.ά. (1985): Η επεξεργασία των λυμάτων της Ξάνθης - Συμβολή στη προστασία της λίμνης Βιστωνίδας. Συμπόσιο για την Προστασία και Αξιοποίηση της λίμνης Βιστωνίδας. Δ.Π.Θράκης. Ξάνθη.
 38. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ. κ.ά. (1985): Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την αποξήρανση της Κάρλας. Συνέδριο: ”Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων". Υπ. Προεδρίας. Αθήνα.
 39. Βαβίζος, Γ., Ζαννάκη, Κ. (1985): Επιπτώσεις Αποξήρανσης λίμνης Κάρλας. Συμπόσιο ΔΕΥΑΜΒ: “Ρύπανση κλειστών κόλπων - Περίπτωση Παγασητικού”. Βόλος.
 40. Βαβίζος Γ., Γιαννόπουλος Ρ. (1981): Ο ρόλος των βιολογικών επιστημών στη μελέτη, έλεγχο και διαχείριση του Περιβάλλοντος. Συνέδριο για την Ανάπτυξη, Τ.Ε.Ε. Αθήνα.
 41. Βαβίζος, Γ. (1981): Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση τσιμεντοβιομηχανίας στο Αλιβέρι και την εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα ισχύος στη θέση ποτάμι Πλατανιστού στη Νότια Εύβοια. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Μέρες Βιολογίας”. Αθήνα.
 42. Βαβίζος, Γ. (1981): Μελέτη συνθηκών εργασίας στα εργοστάσια της Ι.Τ.Τ. και της Columbia. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Μέρες Βιολογίας”. Αθήνα.
 43. Βαβίζος, Γ. κ.ά (1979): Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Συνέδριο. για την Ενέργεια. Τ.Ε.Ε. Αθήνα.
 44. Βαβίζος, Γ. κ.ά. (1977): Μέτρηση παραμέτρων περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. Θεσσαλονίκη.