ΑΕΠΟ Υ/Σ Κερασιάς ENEL Θράκη

 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων Υ/Σ ανύψωσης μέσης τάσης "Κερασιάς" , στον Κέχρο της Π.Ε Ροδόπης σύμφωνα με την από 22-12-2016, σύμβαση που υπογράψαμε με την ENEL GREEN POWER HELLAS SA