Νεα

Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της σύμβασης με ανάθεση στην εταιρεία μας απ’ την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΕ-ΟΤΑ

Περισσότερα...

Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε το τριετές πρόγραμμα (2012-2015) «Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης»

Περισσότερα...

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική Διαχείριση Εδαφο-Υδατικών Πόρων στην Υπολεκάνη της Λίμνης Κορώνειας»

Περισσότερα...

smile-logo

Ολοκληρώθηκε η «Μελέτη Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στο Ρ. Πλατανιά, στην Περιοχή που επηρεάζεται από το Μικρό Υδροηλεκτρικό (ΜΥΗΕ) στη θέση Αργύρι»

Περισσότερα...