Νεα

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας & Θάλασσας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4. "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 παρατέινεται έως την 28-2-2018 και ώρα 14.00.