Νεα

EOA Σωρος ENEL Θράκη

 

Ξεκινήσαμε την εκπόνηση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του αιολικού πάρκου στη θέση "Σωρός", Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την από 29-06-2017, σύμβαση που υπογράψαμε με την ENEL GREEN POWER HELLAS SA.